Deze oefening is goed om snel te bewegen van backhand naar forehand maar ook om goed rechtdoor te leren spelen. De bal gaat van de forehand naar de backhand maar de persoon die de oefening doet moet beide kanten naar de forehand terug spelen.

Deze oefening kan gebruikt worden om in te spelen. Het is weer een iets andere manier dan de standaard forehand naar forehand of de backhand naar backhand. Je speelt hier namelijk rechtdoor van forehand naar de tegenstander zijn backhand.

Het voordeel van deze oefening is dat je het in je eentje kan doen zonder tegenstander. Het nadeel is wel dat de tafeltennistafel gekanteld dient te worden. Helaas kunnen niet alle tafels dit. Het alternatief is om een helft tegen de muur te zetten zoals onderstaande foto laat zien.

Dit is wel de meest gebruikte inspeel vorm namelijk forehand naar forehand. Het gaat er voornamelijk om bij deze oefening om vastheid te creeeren en niet om een punt te scoren. Het is dan ook belangrijk zeker om in het begin het tempo laag te houden.

Dit is samen met de forehand naar forehand een van de meest gespeelde patronen namelijk van de backhand naar de backhand. Het heeft als doel voornamelijk vastheid te trainen. De oefening dient dus rustig uitgevoerd te worden zonder dat er gefocused wordt om punten te scoren.

De forehand topspin wordt gespeeld als een aanvallende slag. In de oefening is het zaak om zo vaak mogelijk de topspin uit te kunnen voeren met één bal. De ene speler gaan de oefening doen door rustig te topspinnen. De andere speler probeerd de bal heel rustig terug te blokken.