Dit is samen met de forehand naar forehand een van de meest gespeelde patronen namelijk van de backhand naar de backhand. Het heeft als doel voornamelijk vastheid te trainen. De oefening dient dus rustig uitgevoerd te worden zonder dat er gefocused wordt om punten te scoren.

Als de spelers al een behoorlijk niveau hebben kan het tempo worden opgeschroefd. Of juist tempo variatie gebruiken. Dit houd ook de tegenstander scherp en actief.

Backhand naar backhand