Forehand naar forehand

Soort: Forehand
Type: Contra
Doel: Vastheid

Dit is wel de meest gebruikelijkste inspeel vorm namelijk forehand naar forehand.