Bij dit spel dien je 4 losse tafel helften te gebruiken. Aan ieder tafel helft dient een net gespannen te worden. Je zet de tafels met de net kant tegen elkaar in een vierkant. Nu kan je met 4 spelers tegelijk spelen.

Je kan serveren naar 3 kanten toe. Naar de overkant of links/rechts van je. Iedereen begint met 10 punten en bij elke fout gaat er een punt af. Tijdens de rally mag je dus als speler ook 3 richtingen opslaan dit maakt het een erg gevarieerd en technisch spel. Als er een speler 0 punten heeft dient hij de tafel te verlaten. De overige spelers hebben dus nu minder mogelijkheden om de bal naar toe te spelen. Je speelt net zover door totdat er nog maar 1 speler overblijft met punten.