Bestuur

Tafeltennisvereniging The Victory heeft een dagelijks bestuur bestaande uit 5 personen: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Wedstrijdsecretaris en Jeugdvertegenwoordiger. De bestuursleden worden door de leden tijdens de Algemene  Ledenvergadering (ALV) gekozen.

Elke twee jaar treedt een deel van het bestuur af (volgens een vooraf vastgesteld rooster) en stelt zich al dan niet herkiesbaar.

Commissies

Naast het dagelijks bestuur worden tijdens de ALV de verschillende commissieleden benoemd.