De algemene ledenvergadering van tafeltennisvereniging The Victory uit Weesp wordt elk jaar rond dezelfde tijd gehouden. Ieder volwassen lid krijgt een uitnodiging om te ALV (Algemene Leden Vergadering) te bezoeken. Helaas blijkt de opkomst toch altijd erg laag en waaraan dit precies ligt is niet bekend maar het lijkt erop dat er toch een lage betrokkenheid is van de spelers. Of ze beseffen niet dat dit het moment is waarbij je 1x per jaar de kans krijgt om je zegje te doen en mee te beslissen over de bestuurlijke keuzes van het afgelopen en aankomend jaar.

Ook wordt er de jaarverslagen doorgenomen van het afgelopen jaar en de balans voor het komende jaar. Dit is een onderdeel wat altijd redelijk wat tumult geeft zeker als het op contributie of consumptie verhoging aankomt.

Na afloop wordt er nog een rondje gedaan langs alle aanwezigen en die kunnen dan nog hun laatste zegje doen. Daarna is het traditie dat de vereniging het eerste drank rondje voor zijn rekening neemt. Aan de bar wordt dan meestal nog door gediscuseerd over de algemene ledenvergadering.