Afgelopen woensdag bereikte ons het droevige bericht dat ons Erelid Herman van Leeuwen op 24
april j.l. is overleden.

Herman, net geen 86 jaar geworden, was destijds de grote initiatiefnemer om het gymnastiekzaaltje aan de Pastoor Jansen straat te verlaten en in te zetten op een voormalige bouwkeet via Hein Schilder, dat is de Volendammer die veel huizen in Weesp heeft gebouwd.

Ook hebben wij veel te danken aan zijn tomeloze inzet voor het huidige gebouw. Vandaar de naam ’t Leeuwenhuis.

Onvergetelijk waren de jaren dat ik met Herman competitie mocht spelen en ik denk dan vooral met de jeugd Jeroen Verhoef en Jasper Kol. Jeroen die dan op de achterbank van de auto zat te bellen met zijn wekelijkse veroveringen en Jasper die bij ons zijn ontgroening heeft ondergaan.

Herman speelde jarenlang met een batje van de Hema en zijn tegenstanders hadden daar voortdurend moeite mee. Maar echt, in zijn service zat niks bijzonders. Hij wilde nooit promoveren en wij verzwegen dan ook voor hem de standen.

De rouwadvertentie van de familie is tekenend voor Herman. Een lieve en vrolijke man.

Wij wensen Willy, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in de komende tijd bij het verwerken van dit verlies.

Namens The Victory
Wim Boom