Na 15 jaar lang voorzitter van tafeltennisvereniging The Victory te zijn geweest, stopt Karel met zijn functie. Helaas laat zijn gezondheid het niet toe om het voorzitterschap nog langer voort te zetten. Tijdens de ALV werd Karel heel hartelijk bedankt voor zijn vele jaren van inspanningen en vaak stille kracht op heel veel vlakken. Het luide applaus van alle aanwezigen geeft aan hoe groot de waardering is voor jouw grote inzet voor en betrokkenheid bij The Victory.

Nogmaals bedankt Karel!