Het Leeuwenhuis

Erelid Herman van Leeuwen heeft enorm veel bijgedragen aan de totstandkoming van een eigen clubgebouw voor onze tafeltennisvereniging. Dat was destijds reden om ons clubgebouw naar hem te vernoemen.