Erelid Herman van Leeuwen heeft enorm veel bijgedragen aan de totstandkoming van een eigen clubgebouw voor onze tafeltennisvereniging. Dat was destijds reden om ons clubgebouw naar hem te vernoemen.