Home | Evenement | Taverzo Open

Taverzo Open

Jan
7

Voor alle senioren met B t/m H licentie en junioren/cadetten

1 Data Zondag 7 januari 2018
2 Soort toernooi Dit is een O-evenement, dat wordt georganiseerd op initiatief van Taverzo
3 Accommodatie Taverzône te Willem Alexanderplantsoen 4, Zoetermeer
4 Organisatie Taverzo toernooicommissie
5 Toernooicommissie Wianka Overbeeke, Frans Zweipfenning, Norbert Harmanus
6 Toernooileider Wianka Overbeeke, Julianastraat 60, 2751 GE Moerkapelle
telefoon 06-13791338, e-mail wianka.overbeeke@gmail.com

7 Goedkeuring NTTB (O-L evenement)
8 Bondsvertegen-
woordiger

Nog niet bekend.

9 Aanvang / Einde Aanvang 10.00 uur. De finales worden uiterlijk om 18.00 uur gepland.
10 Tafels Er wordt op maximaal 8 blauwe Butterfly Centre fold tafels gespeeld.
11 Ballen Er wordt met witte Xiom ** Pro Training (non celluloid) ballen gespeeld.
12 Deelname Deelname is mogelijk voor alle NTTB seniorenleden met een B t/m H licentie en
junioren en cadetten die een senioren licentie hebben of 15 jaar of ouder zijn.
13 Klasse-indeling Er wordt in alle klasses zowel in het enkel- als dubbelspel gespeeld. Het is mogelijk
om met een speler met een hogere licentie te dubbelen, er wordt altijd in de klasse
van de hoogste speler gespeeld. Bij te weinig inschrijvingen worden klasses
gecombineerd.
Klasse indeling:
B & C licentie
D licentie
E licentie
F licentie
G licentie
H licentie
Dames spelen mee in de heren klasses, dames worden twee klasses lager geplaatst
dan de dames licentie (in overleg kan hiervan worden afgeweken).

14 Speelwijze Volgens NTTB-reglement. Alle wedstrijden worden in “best of five” gespeeld, in
games tot 11 punten. In de eerste ronde worden meerkampen gespeeld, zoveel

mogelijk 6-kampen. In de meerkampen wordt voor een gewonnen wedstrijd 2 punten
gegeven, per gespeelde wedstrijd krijgt een speler 1 punt. Bij gelijk eindigen in de
meerkamp geldt de Meerkampregel. De nummers 1 en 2 uit de meerkampen spelen
verder in de hoofdronde. Alle anderen zijn uitgeschakeld, tenzij vooraf anders
aangegeven. De hoofdronde wordt volgens afvalsysteem gespeeld.
In het dubbelspel worden in de eerste ronde zoveel mogelijk 3 en 4-kampen
gespeeld. De nummers 1 en 2 van ieder poule plaatsen zich voor de vervolgronde.
15 Plaatsing Plaatsing geschiedt aan de hand van de laatst bekende ranglijsten en ratings van de

NTTB zoals gepubliceerd op www.nttb-ranglijsten.nl.
16 Arbitrage Alle wedstrijden worden door de deelnemers zelf geleid.
17 Legitimatie Elke deelnemer/deelneemster aan het evenement wordt geacht bij inschrijving en
deelname in het bezit te zijn van een geldige NTTB ledenpas en zal die op verzoek
van de organisatie tonen.

18 Inschrijving Indien men voor een andere vereniging inschrijft dan voor welke men competitie
speelt dienen beide verenigingen vermeld te worden. Elke speler/ster is
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inschrijving.

19 Inschrijfadres W. Overbeeke, Julianastraat 60, 2751 GE Moerkapelle, Tel 06 – 13 79 13 38. E-mail:

toernooi@taverzo.nl

20 Inschrijfgeld Voor het toernooi geldt een inschrijfgeld van € 10.00 voor het enkelspel en
€ 12,50 voor het enkel- en dubbelspel per persoon. INSCHRIJVING VERPLICHT
TOT BETALING EN DEELNAME. Er kan alleen voor het dubbelspel worden
ingeschreven als ook in het enkelspel gespeeld wordt (uitzonderingen alleen in
overleg met de toernooileiding).

21 Inschrijfformulier Bij de per mail verstuurde uitnodigingen tot inschrijving is een inschrijfformulier
meegezonden. Bij voorkeur zoveel mogelijk per vereniging inschrijven, individuele
inschrijvingen worden ook geaccepteerd. Alle actuele informatie over het toernooi is
terug te vinden op www.taverzo.nl/Taverzo-Open

22 Betaling Betaling gelijktijdig met de inschrijving door overmaking van het verschuldigde
bedrag op rekeningnummer NL08RABO0110527240, ten name van Taverzo en
onder vermelding van de naam van uw vereniging en het aantal spelers.
Wij verzoeken u dringend tijdig te betalen!

23 Sluitingsdatum De inschrijving sluit op 24 december 2017 of zoveel eerder als het toernooi is
volgeboekt. Het maximum aantal deelnemers is 60. Voor sommige klassen geldt een
maximaal aantal deelnemers.

24 Prijzen Per klasse zijn er voor zowel het enkel- als het dubbelspel twee prijzen beschikbaar.
25 Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt direct na afloop van alle finales plaats.
26 Deelnemers Elke deelnemer/deelneemster is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar

inschrijving.

27 Berichtgeving Een overzicht van de aanvangstijden wordt per mail verstrekt aan alle
contactpersonen vermeld op het inschrijfformulier en zijn een week van te voren
terug te vinden op www.toernooi.nl.

Top