Home | Evenement | Poldertoernooi

Poldertoernooi

Dec
16

De tafeltennisvereniging Emmeloord nodigt U hiermee uit tot inschrijving voor het

44e “Poldertoernooi”

op ZATERDAG 16 december 2017 in de Bosbadhal, gelegen aan de Boslaan 28 te Emmeloord
(tel: 0527-613434), postcode 8302 AB. (meer info http://www.ttvemmeloord.nl)

Soort toernooi

Dit is een O-L-evenement

Toernooicommissie

Gerard Hameetman, Johan Lieftink, Popke v Scheltinga.

Toernooileider en inschrijfadres

G.J. Hameetman, Jupiterstraat 8, 8303 ZV Emmeloord (tel: 0527-616224,
06-53792041, e-mail G.J.Hameetman@hccnet.nl)

Goedkeuring

Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van de N.T.T.B

Bondsvertegenwoordiger

Nog niet bekend.

Aanvang

Het toernooi begint voor iedere deelnemer/ster (dubbelspel), om precies
09:00 uur (zaal vanaf 08.30 uur open). Begin enkelspel 12:30. Alleen
wanneer deze begintijd om organisatorische redenen niet kan, krijgt de
deelnemer/ster via zijn/haar vereniging vroegtijdig bericht.

Einde

De finales zijn uiterlijk om 19:00 uur gepland.

Aantal tafels

Er zijn 36 tafels beschikbaar.

Ballen

Tibal+ ***

Deelname

Uitsluitend SENIOREN en junioren in het bezit van een seniorenlicentie.

Het toernooi staat open voor NTTB-leden uit alle afdelingen.
Inschrijfformulieren worden verzonden naar de verenigingen in de
afdelingen Noord, Oost, Gelre, Holland Noord en Midden.
KLASSE: SENIOREN: ENKEL- EN DUBBELSPEL
Heren: B – C – D – E – F – G – H
Dames: B – C – D – E – F

Speelwijze

Volgens het NTTB-regelement. Dubbelspelen zoveel mogelijk in
meerkampen, daarna het afvalsysteem. Enkelspelen zoveel mogelijk in
meerkampen van tenminste 4 personen. Daarna spelen de nummers 1 en
2 van elke poule verder in een afvalsysteem. Bij gelijk eindigen in de poule
wordt de rangschikking bepaald volgens de meerkampregel van de NTTB.

Inschrijven

De inschrijving in het enkel- en dubbelspel is gecombineerd. Dit wil zeggen
wie inschrijft, speelt in een klasse enkel en in een klasse dubbel. Heeft u
geen partner, dan wordt deze u indien mogelijk toegewezen. Als u niet aan
het dubbelspel wenst deel te nemen, dient u dit op het inschrijfformulier te
melden. De hoogste licentie van een dubbel is bepalend voor de
vaststelling van de indeling in een dubbelklasse.
Voor inschrijving geldt de licentieklasse zoals deze is geregistreerd in de
ledenadministratie van de NTTB. Er wordt zoveel mogelijk in afzonderlijke
dames- en heren klassen gespeeld.
Inschrijvingen in een lagere of hogere licentieklasse dan de eigen
licentieklasse is niet toegestaan.

Inschrijfgelden

€ 15,00 per persoon (voor enkel- en dubbelspel samen) ook als alleen

enkel- of dubbelspel wordt deelgenomen.
Inschrijven verplicht tot betalen

Inschrijfformulier

Aan het (wedstrijd)secretariaat van uw vereniging is een verzamel-
inschrijfformulier toegezonden. Inschrijving dient uitsluitend via dit formulier

of via e-mail te geschieden. Het materiaal is ook te downloaden van onze
website http://www.ttvemmeloord.nl.

Betalingen

Betaling van de inschrijfgelden uitsluitend door overschrijving op
rekeningnummer NL55RABO1023.8958.54 ten name van de ttv
Emmeloord te Emmeloord.
Bij betaling vermelden POLDERTOERNOOI + naam van uw vereniging.

Sluiting inschrijving

Vrijdag 1 december 2017 of zodra het toernooi is volgeboekt. (Het maximale aantal inschrijvingen is 150).

Legitimatie

Elke deelnemer aan het evenement dient bij inschrijving en deelname in
het bezit te zijn van een geldige Ledenpas NTTB, die op verzoek van de
organisatie dient getoond te worden.

Deelnemerskaart

Er worden geen deelnemerskaarten toegezonden
Speelruimten Op de speelvloeren worden alleen de deelnemers/sters en hun
begeleiders/sters toegelaten. Toeschouwers kunnen op de daarvoor
bestemde tribunes plaats nemen.

Sportkleding

Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. (Witte shorts en
witte shirts zijn verboden. Zwarte schoenzolen zijn niet toegestaan).

Entree-gelden

De toegang is gratis.

Restaurant

Er is in de sporthal een bar met “Petit Restaurant” aanwezig.

Roken en lijmen

In de gehele accommodatie is roken en lijmen verboden.

Bepalingen

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in
het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de N.T.T.B. en de daaraan
verbonden handboeken.

Top